Д-р Ирена Косева-Борисова

Биография

Д-р Ирена Косева-Борисова е родена 1978год в гр.Перник. Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „ Симеон Радев“ , с френски и английски език в родния си град. През 2003 год се дипломира от Лесотехнически университет , специалност „Ветеринарна медицина“ с много добър успех.По програма IVSA – за международен обмен на студенти по ветеринарна медицина стажува в PRVA-K Klinika za male živali d.o.o, Ljubljana, Slovenia.
От 2004 до 2008г. е управител и съсобственик на ветеринарен кабинет „Зоосанос“ в гр.София, занимаващ с лечение и профилактика на болести при дребни домашни любимци.
От 2008г. е част от екипа на Ветеринарен център д-р.Борисов. Интересите са и в областта на анестезиологията, дерматологията, вътрешни болести, паразитология. През годините е посещавала множество конгреси и обучения по горните специалности. Стреми се всеки ден да научава по нещо ново.
Член е на Български Ветеринарен Съюз , на БАВЛДЖ, на Българската Асоциация по Ветеринарна Дерматология
Любимо занимание: ски спортД-р Ирена Косева-Борисова е родена 1978год в гр.Перник. Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици „ Симеон Радев“ , с френски и английски език в родния си град. През 2003 год се дипломира от Лесотехнически университет , специалност „Ветеринарна медицина“ с много добър успех.По програма IVSA –за международен обмен на студенти по ветеринарна медицина стажува в PRVA-K Klinika za male živali d.o.o, Ljubljana, Slovenia.
От 2004 до 2008г. е управител и съсобственик на ветеринарен кабинет „Зоосанос“ в гр.София, занимаващ с лечение и профилактика на болести при дребни домашни любимци.
От 2008г. е част от екипа на Ветеринарен център д-р.Борисов. Интересите са и в областта на анестезиологията, дерматологията, вътрешни болести, паразитология. През годините е посещавала множество конгреси и обучения по горните специалности. Стреми се всеки ден да научава по нещо ново.
Член е на Български Ветеринарен Съюз , на БАВЛДЖ, на Българската Асоциация по Ветеринарна Дерматология
Любимо занимание: ски спорт