Д-р Николай Борисов

Биография

Д-р Николай Борисов, Dr.vet.med, GPCert(Ophthal)
Роден в гр. Кърджали през 1968 година. Завършил със златен медал ССТ гр. Садово, специалност Животновъдство. През 1996 г. завършва ВИЗВМ гр. Стара Загора, специалност Ветеринарна медицина с отличие. Още като студент стажува във ветеринарни клиники в Германия. След дипломирането си работи за кратко като ветеринарен лекар в гр. Пловдив. След това кандидатсва и бива избран за като първи асистент в катедрата по Хирургия във Факултета по Ветеринарна медицина към Лесотехнически университет, гр. София. През 1999 година печели академична стипендия към Австрийската служба за академичен обмен и се обучава във Виенският ветеринарен университет в катедрата по Хирургия, Травматология и Офталмология. През 2000 година започва Докторат по ветеринарна медицина в област Неврохирургия при малките животни във Висшето ветеринарно училище Хановер, Германия. Там като асистент води упражнения на студенти по Офталмология и Хирургия. В това време прави множество обучения по специалността във Факултетите по ветеринарна медицина в Цюрих, Утрехт, Мюнхен. От 2003 година е главен лекар по Хирургия, Травматология и Офталмология в Клиника за дребни животни Д-р Шол, Хеийлброн, Германия.
Септември 2005год основава Ветеринарен център Д-р Борисов в гр. София. През месец март 2018 центърът се премества в собствена сграда.Тя е проектирана и построена за ветеринарна практика, съобразена с всички изисквания, показани за ветеринарно-гмедицинско заведение.
Интересите са му в областта на ветеринарната Офталмология, Неврология, Травматология и Хирургия.Те са причина за посещения на множество специализирани конгреси и проведени обучения във връзка с изучаване и овладяване на новостите във ветеринарната медицина.
След едногодишно обучение (Франкфурт, Германия) и положен успешен изпит по ветеринарна офталмология от април 2018 год е сертифициран ветеринарен лекар със специалност ветеринарна офталмология (General Practitioner Certificate in Ophthalmology by European School of Veterinary Postgraduate Studies). Д-р Борисов е член на множество български и международни ветеринарни асоциации и сдружения:
– Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни (BASAV)
– Българска Асоциация по Ветеринарна Ортопедия и Травматология (BAVOT)
– Сдружение на ветеринарните лекари в Германия (DVG)
– European Society of Veterinary Ophthalmology
– Internationale Society of Veterinary Ophthalmology
– Fortbildungsgemeinschaft Veteriärophthalmologie
– AOVET
– European Society of Veterinary Orthopaedics and Traumatology
Сертификати могат да бъдат видяни тук.

Borisov-2
Д-р Борисов
Сертификати