Прегледи

- Общ клиничен преглед
- Специализирани прегледи
- Офталмологичне преглед
- Ортопедичен преглед
- Неврологичен преглед
- Дерматологичен преглед
- Акушер – геникологичен преглед
- Профилактика
- Ваксинаци
- Микрочипиране

Диагностика

- Дигитална рентгенография
- Ехография
- Лабораторна диагностика
- Ендоскопия

Лечение

- Вътрешни болести
- Акушерство и геникология
- Дерматология и алергология
- Стоматология
- Офталмология
- Травматология
- Неврология
- Онкология

Анестезиология и контрол на болката

Хирургия

- Мекотъканна хирутгия
- Офталмохирургия
- Ортопедия
- Неврохирургия
- Гръдна хирургия
- Онкохирургия